„Ignitis“ valdomai Vilniaus kogeneracinei jėgainei – 220 mln. Eur paskola iš „Swedbank“

featured image

Juditos Grigelyts (V) nuotr.

AB Ignitis grup ir jos valdoma Vilniaus kogeneracin jgain su AB Swedbank sudar 300 mln. Eur finansavimo sutari. Vilniaus kogeneracin jgain pasira ilgalaik 220 mln. Eur paskolos sutart, o Ignitis grup sudar iki 80 mln. Eur kredito linijos sutart.

Ignitis grups valdyba taip pat pritar, kad ji perimt Vilniaus kogeneracins jgains paskol, gaut i Europos investicinio banko (EIB), per Nasdaq Vilnius bir pranea bendrov.

I Swedbank suteiktos 220 mln. Eur paskolos 85 mln. Eur bus skirti finansuoti biomass bloko statybos darb ubaigim, o lik 135 mln. Eur refinansuoti EIB suteikt paskol.

Paskola sudaroma 10 met terminui su galimybe j pratsti papildomai 5 metams, esant ali sutarimui. ia paskola yra numatyta papildom sipareigojim vykdym utikrinani priemoni, kurios apima viso jgains materialaus ilgalaikio turto bei biomass atsarg keitim ir Swedbank sskaitose esani l keitim. 

Papildomai jgains statyb laikotarpiu iki komercins veiklos pradios Ignitis grup ileis pirmo pareikalavimo beslygin garantij, kurios maksimali moktina suma 240 mln. Eur. Paymtina, kad ios garantijos Swedbank atsisakys vykdius paskoloje numatytas slygas, bet ne anksiau nei 2024 m. kovo 31 d.

Viso jgains projekto investicijos, skaitant biomass bloko dal, sudaro apie 420 mln. Eur. I j 220 mln. Eur bus finansuota skolintomis lomis, apie 140 mln. Eur suteikta Europos Sjungos parama investicijoms atlikti, o likusi dalis nuosavomis lomis.

Planuojama, kad visikai gyvendinus biomass bloko dalies projekt, jgains bendra elektros galia sudarys 93 MW, o ilumin galia 239 MW. Atliekas energija veriantis blokas komercin veikl pradjo 2021 m. kovo mn., o gyvendinus jgains biomass dalies projekt energija bus gaminama ir i biomass. iuo metu VKJ biomass bloke gyvendinami rengini altieji bandymai ir intensyviai ruoiamasi kartiesiems rengini bandymams, o komercins veiklos pradia numatoma 2023 m. III ketv.

Tuo tarpu Ignitis grups sudaryta iki 80 mln. Eur kredito linijos sutartis, skirta apyvartini l poreikiui finansuoti, yra pareigojanti bei sudaroma 24 mnesi terminui. Joje nra numatyta papildom sipareigojim vykdym utikrinani priemoni.

Sudaryta iki 80 mln. Eur kredito linija i dalies refinansuoja 2022 m. sudarytas kitos Ignitis grups   bendrovs UAB Ignitis dvi kredito linijas po 150 mln. Eur. 

Viso Ignitis grups sudaryt kredito linij su bankais suma, pasiraius i kredito linijos sutart su Swedbank, sumas 220 mln. Eur iki 499 mln. Eur (nuo 719 mln. Eur 2022 m. gruodio 31 d.). 

Pasirinkite jus dominanias mones ir temas asmeniniu naujienlaikiu informuosime ikart, kai jos bus minimos Verslo iniose, Sodros, Registr centro ir kt. altiniuose.

Read More

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment